کتب

میرزا غلام احمد قادیانی ۔ امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام

میرزا غلام احمد قادیانی ۔ امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام

میرزا غلام احمد قادیانی ۔ امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام

حضرت میرزا غلام احمد قادیانی امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام در ۲۴ بهمن سال ۱۲۱۳ هجری شمسی برابر با ۱۳ فوریه ۱۸۳۵ در روستایی به نام قادیان، استان پنجاب در کشور هند به دنیا آمدند. ایشان از کودکی، به عبادت و ذکر الهی علاقه خاصی داشتند و بیشتر اوقات خود را صرف تلاوت قرآن کریم و مطالعه آثارِ مذاهب دیگر می‌کردند. هنگامی که به سنّ بلوغ رسیدند، می دیدند که اسلام از هر سو مورد حمله‌ قرار گرفته و بخت و اقبال مسلمانان در حال زوال است، ایشان مسؤلیت دفاع از اسلام و آشکار ساختن زیبایی دین متین اسلام را به عهده گرفتند. در سخنرانی ها و مباحثات خویش، با براهین قاطع و ساطع به اثبات رساندند که اسلام، تنها دینی است که انسان را به خداوند متعال ‌پیوند می دهد. حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام ادّعا فرمودند که حضرت عیسی علیه السلام به نصِّ قرآن کریم وفات یافته است و خود همان مسیح موعود و امام مهدی هستند که مسیحیان و مسلمانان منتظر او هستند. ایشان همچنین اعلام فرمودند که تمام پیشگویی هایی که در کتاب های مقدس مذاهب عالم راجع به ظهور امام مهدی ثبت است، در وجودشان محقّق شده است. در سال ۱۸۸۹م ایشان جماعتی به نام جماعت احمدیه را تاسیس کردند. حضرت میرزا غلام احمد علیه السلام به وضوح بیان فرمودند که طبق پیشگویی های سرورِ کائنات و خاتم انبیاء ﷺ، پیامشان با صلح و آشتی گسترش خواهد یافت و اعلام فرمودند که در این زمان، جهاد شمشیر نامشروع است. در واکنش به پیام محبتشان، از جانب همه ادیان و فرق، پرخاشگری ها و خشونت هایی بلند شد و این رویّه تعصب و پرخاشگری هنوز هم ادامه دارد. در سال ۱۹۰۸م، حدود یک میلیون پیرو را سوگوار گذاشتند. از آن زمان تاکنون مأموریتشان توسط جانشینانشان انجام می گیرد. امروز جماعت احمدیه در دویست و هفت کشور به رهبری سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد پنجمین خلیفهٔ امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام مستقر است.

 

 1. لجۃ النور
 2. مواھب الرحمان
 3. اعجاز المسیح
 4. اظہار الحق
 5. سبز اشتہار فارسی
 6. تذکرۃ الشھادتین
 7. توضیح مرام فارسی
 8. تحفۃ الندوہ
 9. درثمین
 10. در مکنون
 11. دولت انگلیسی و جھاد
 12. رھائی از گناھان
 13. ضرورۃ الامام
 14. فتح اسلام
 15. فرق میان احمدی و غور احمدی
 16. نشانہ آسمانی
 17. وصیت
 18. کشتی نوح
 19. کشف غطا

Loading

%d